Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Металізатор 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, електричні та кінематичні схеми установок, які експлуатує, автоматів та автоматичних ліній напилення залежно від виду матеріалу, який напилюється, конструкцію і матеріал виробів та їх призначення; вплив технологічних параметрів напилення на величину коефіцієнта використання матеріалу, властивості покриттів; вплив термо- та інших видів оброблення покриттів на їх фізико-механічні властивості; методи та прилади контролю умов проведення робіт з напилення; порядок накладання шарів для зменшення деформації покриттів та деталей; методи спеціальних випробувань шару, що напилюється; способи підрахунку маси потрібної кількості матеріалів для напилення; систему допусків та посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); вимоги до організації дільниць напилення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує плазмове напилення порошковими та тугоплавкими матеріалами особливо складних, експериментальних, досвідних дорогих та великогабаритних відповідальних деталей, які піддаються деформуванню та жолобленню під час напилення. Виконує детонаційне, високочастотне та плазмове напилення на деталі та вироби із заданою товщиною покривання з допуском до 20 мкм. Наносить спеціальні види покриття на вироби із спеціальних деталей та сплавів. Здійснює металізацію деталей та виробів на автоматах та напівавтоматичних лініях напилення. Проводить дослідно-експериментальні роботи. Виготовляє еталонні взірці покриттів. Вибирає та регулює роботи установок детонаційного високочастотного напилення. Виконує плазмове напилення деталей в камерах з атмосферою, що контролюється. Обслуговує багатокомпонентні механізовані установки та потокові лінії напилення покриттів. Бере участь у капітальному ремонті апаратури, яку обслуговує.

Приклади робіт
Апарати теплообмінні, пучки трубних елементів із корозійностійкої сталі - металізація у незручному положенні без візуального контролю з використанням нестандартних подовжувальних головок. Деталі газоводів з кутом між напрямком струменя та поверхні, що напиляється, менше 45 град. - плазмове напилення внутрішніх поверхонь. Золотники гідророзпилювачів - детонаційне напилення. Теплообмінники холодильні - нанесення пористих покриттів на автоматичних лініях. Труби з різних матеріалів - детонаційне напилення металевих та металокерамічних покриттів на внутрішні поверхні. Шестірні гідронасосів - детонаційне напилення опорних поверхонь шестерень.