Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Плавильник емалі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника емалі 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: температурний режим під час плавлення шихти; процес плавлення різних емалей; методи визначення готовності емалі; правила зливання готової емалі; види палива, яке застосовують для плавлення емалей; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес плавлення різних емалей. Веде процес плавлення ювелірних та технічних спеціальних емалей під керівництвом плавильника вищої кваліфікації в плавильних печах. Веде температурний режим печі. Відбирає проби розплавленої емалі та визначає за ними готовність плавки. Завантажує розплавлену емаль у водяну ванну (грануляція емалі). Зважує гранульовану емаль.