Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом чи в галузі обслуговування повітряного руху: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки щодо керування повітряним рухом; технологію відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основи економіки, основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху; організацію виробництва і праці у цивільній авіації; безпеку життєдіяльності; правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє організацію обслуговування повітряного руху, знання чинних документів з обслуговування повітряного руху посадовими особами підрозділів ОПР і контролює виконання ними посадових інструкцій, керівних документів з обслуговування повітряного руху, організацію взаємодії з центрами управління повітряним рухом, практичні навички та рівень знань спеціальних дисциплін відповідно до кваліфікаційних відміток диспетчерів служби руху. Дає оцінку готовності диспетчерського складу до управління повітряним рухом. Вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід роботи з обслуговування повітряного руху. Розроблює пропозиції з удосконалення обслуговування повітряного руху, надає практичну допомогу працівникам обслуговування повітряного руху щодо їх впровадження. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур з обслуговування повітряного руху. Розроблює заходи щодо запобігання порушенням правил і процедур обслуговування повітряного руху. Вивчає ділові та моральні якості керівного і диспетчерського складу та подає пропозиції стосовно подальшого їх використання. Погашає в установленому порядку талони порушень.