Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер з руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються; характеристики трас, аеропортів, методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден; план перевезень авіакомпанії; методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден; передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку складання розкладу руху повітряних суден; основи положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. У разі міжнародних перевезень додатково: інструкцію про порядок підготовки, видання та розсилання розкладу руху повітряних суден на міжнародних повітряних лініях; довідник стандартних кодів у міжнародній практиці під час узгодження розкладів міжнародних авіакомпаній; правила користування автоматизованою системою продажу та бронювання квитків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає попит на авіаперевезення, пасажиро- та вантажопотоки за напрямками та сезонами, розроблює та надає керівництву економічно обґрунтовані пропозиції щодо змін частоти руху повітряних суден та відкриття нових маршрутів. Розроблює плани руху та проекти розкладу руху повітряних суден на внутрішніх та міжнародних лініях і подає пропозиції з їх вдосконалення. Проводить попереднє узгодження розкладу та змін до нього із зацікавленими службами підприємств та організаціями вищого рівня. Аналізує заявки служб підприємств та організацій інших відомств на перевезення, зміну типу повітряних суден або розкладу, погоджує їх з керівництвом підприємства. Погоджує у встановленому порядку всі зміни розкладу повітряних суден, готує відповідні документи, інформує зацікавлені служби підприємства та організації (іноземні авіакомпанії) про зміни в доповненнях до розкладу руху повітряних суден. Веде контрольні екземпляри центрального та місцевого розкладів (розкладів міжнародних ліній Українських перевізників та іноземних авіакомпаній) та вносить до них зміни та доповнення; перевіряє рекламні розклади руху повітряних суден, що видаються на предмет відповідності контрольним екземплярам. Вивчає та застосовує передовий досвід та методи складання розкладу руху повітряних суден. Організовує та провадить технічне навчання та методичне керівництво роботою із складання розкладу руху повітряних суден на підприємстві. Оформлює встановлену документацію та складає звітність. Організовує роботу з планування та аналізу використання проміжної броні. Веде відомості незадоволеного попиту на основі оперативного аналізу завантаження рейсів. Здійснює контроль за внесенням до розкладу руху повітряних суден та доведення цих змін до підприємств, цивільної авіації. Під час міжнародних перевезень вивчає чинний розклад іноземних авіакомпаній з метою виявлення відповідності розкладу рейсів вітчизняних авіакомпаній, фактори, що обмежують використання рейсів авіакомпаній. Узгоджує питання використання повітряних суден та робочого часу екіпажів з економічними критеріями роботи авіакомпаній. Готує необхідні матеріали для випуску рекламних розкладів міжнародних рейсів. Контролює своєчасність видання робочого розкладу. Забезпечує одержання та розсилання міжнародного та внутрішнього розкладів представництвам авіакомпанії за кордоном. Узгоджує та публікує розклади іноземних авіакомпаній, що виконують рейси на Україну.