Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу (сектору). Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує правильне застосування пенсійного законодавства та чинних нормативних актів місцевими органами виконавчої влади, підвідомчими установами, підприємствами, організаціями при призначенні та перерахуванні пенсій та грошової допомоги. Організовує роботу з виявлення непрацездатних громадян для своєчасного призначення пенсій та грошової допомоги. Розробляє організаційно-методичні заходи, що спрямовані на підвищення культури обслуговування населення, удосконалення форм і методів контролю за правильністю призначення пенсій та допомог в районних (міських) управліннях (відділах) соціального захисту, підприємствах, установах, організаціях. Готує оглядові і методичні листи щодо практики застосування пенсійного законодавства, підсумки з перевірок правильності призначення пенсій та грошової допомоги громадянам. Відповідно до чинного законодавства України здійснює перевірку пенсійних справ громадян, які постраждали у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС, та осіб, які отримують тимчасову грошову допомогу на дітей в період розшуку їх батьків, що надійшли для контролю у відділ (сектор). Організовує довідково-кодифікаційну роботу згідно із законодавством щодо пенсій та грошової допомоги у відділі (секторі). Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Організовує контроль за своєчасним доведенням нормативних документів до підвідомчих установ. Організовує розгляд матеріалів, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, підготовку у встановленому порядку відповідних пропозицій, висновків та відповідей. Організовує збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної та статистичної інформації про обсяги пенсійних виплат та надання грошової допомоги на території області та подання їх керівництву головного управління пенсійного забезпечення. Виїжджає у підвідомчі установи для вивчення стану справ на місцях, організації перевірок та надання їм практичної та методичної допомоги. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Забезпечує вивчення і систематизування нормативних матеріалів, що надійшли з органів вищого рівня, та застосування їх у підвідомчих установах. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Організовує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Складає плани роботи відділу (сектору) і забезпечує їх виконання. Здійснює контроль за веденням у відділі (секторі) діловодства, зберіганням документів. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи відділу (секторі), сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками з обумовленням їх взаємозамінності. Розроблює положення про відділ (сектор). Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади заступників керівника відділу. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу (сектору). Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.