Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Прес-секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства; нормативно-правові акти з питань масової інформації; нормативно-методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності; основи ринкової економіки й підприємництва, ведення бізнесу; основи маркетингу та менеджменту; організаційну, виробничу й соціальну структуру, перспективи розвитку підприємства; теорію і практику роботи з персоналом; форми і методи ведення рекламних кампаній; основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин; основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення; методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки; основи законодавства про працю; правила та норми з охорони праці; одну або більше іноземних мов.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію системи взаємозв'язків і безпосередньо зв'язків керівника та підприємства з громадськістю відповідно до встановлених вимог і порядку, а також взаємовідносин керівника з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами, розробляє відповідні заходи і плани розвитку таких взаємозв'язків. Проводить інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення і принципи діяльності керівника та підприємства в цілому. Організовує прес-конференції, зустрічі з робочими колективами, громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій. Бере участь у підготовці й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв'язків. Забезпечує координацію зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами). Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства. Простежує процес одержання потрібної інформації, контролює повноту її надходження. Допомагає керівникові підприємства у додержанні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей. У разі потреби супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи завдання та обов'язки, що випливають з конкретних обставин.