Категорія - Фахівці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Консультант з податків і зборів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом економіста, аудитора, бухгалтера, юриста - не менше 5 років. Післядипломна освіта в галузі оподаткування та зборів з отриманням сертифіката.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; законодавство України про підприємницьку діяльність; основи адміністративного, господарського, цивільного та трудового права; законодавчі та нормативні акти з питань нарахування та сплати податків і зборів юридичними та фізичними особами; порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; порядок ведення податкового обліку та складання звітності; порядок нарахування, сплати та складання звітності щодо зборів та інших обов'язкових платежів; питання проведення уповноваженими органами перевірок з питань податків і зборів; основи економіки та організації праці; технічні засоби реєстрації й обробки інформації; етику ділового спілкування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює консультативні послуги фізичним і юридичним особам незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з питань застосування законодавства щодо податків і зборів. Надає необхідні рекомендації стосовно визначення бази оподаткування, розрахунку податків і зборів, використання пільг окремими платниками податків і зборів відповідно до чинного законодавства, дотримання встановленого порядку нарахування та сплати податків і зборів. Розробляє варіанти організації оподаткування стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб, інформує їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів, надає роз'яснення щодо практичного застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, сприяє правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів. Здійснює моніторинг змін у відповідному законодавстві, консультує платників податків і зборів стосовно прав та обов'язків, представляє інтереси юридичних та фізичних осіб в органах, що займаються контролем за нарахуванням та сплатою податків і зборів, та судових органах.