Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Інкасатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та індивідуальне навчання. Без вимог до стажу роботи. Придатність до виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

Знає та застосовує у діяльності: інструкції, накази, правила та інші керівні матеріали щодо інкасації грошової виручки і перевезення цінностей; порядок приймання, здавання грошей та інших цінностей, а також забезпечення їх схоронності під час транспортування; правила утримання та застосування вогнепальної зброї.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Одержує в касах торгових, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих сумках, доставляє і здає їх у каси банків. Одержує в касах Національного банку України та комерційних банків паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані і спаковані в установленому порядку, доставляє і здає їх відповідно до одержаного завдання у каси регіональних управлінь та установ Національного банку України, комерційних банків, інших підприємств і організацій.