Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Начальник відділу з призначення та виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення та виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації державної політики у сфері пенсійного забезпечення на даній території та актів законодавства, що належать до компетенції відділу. Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує правильне та своєчасне призначення та виплату встановлених законодавством пенсій та грошової допомоги, оформлення пенсійних справ пенсіонерів та особові справи осіб, які отримують грошову допомогу, перевіряє правильність оформлення інших документів, що передбачені чинними правилами. Організовує видавання пенсійних посвідчень, особових книжок багатодітним та одиноким матерям та посвідчень особам, що одержують щомісячну грошову допомогу. Надає правову та методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у роботі з підготовки документів для призначення та виплати пенсій громадянам. Бере участь у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, керуючись чинним законодавством. Організовує підготовку документів і вносить на розгляд виконкому районної (міської) ради пропозиції про призначення та виплату щомісячної грошової допомоги. Вирішує питання про перерахунок пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства. Веде прийом громадян. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб стосовно питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує, згідно з установленим порядком, відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Веде роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення. Надає практичну допомогу фахівцям свого відділу. Здійснює контроль за призначенням і перерахунками пенсій, правильним застосуванням підприємствами законодавства щодо пільгового пенсійного забезпечення. Організовує перевірку документів, що представлені підприємствами для призначення пенсій. Організовує розгляд скарг і заяв громадян. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані пенсійні справи. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (вивчає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників). Здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Складає положення про відділ, яким керує. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Розробляє річні, щоквартальні, перспективні плани роботи відділу. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.