Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Головний фахівець з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій та грошової допомоги; порядок складання встановленої звітності; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Здійснює аналіз стану справ у відділі. Контролює обґрунтованість поданих комісіями з призначення пенсій рішень про призначення чи відмову пенсій громадянам. Проводить аналіз відмовлених справ, незаконного подання документів для призначення пенсій. Контролює ефективність роботи фахівців відділу з представниками підприємств, що відповідають за оформлення пенсій. Здійснює контроль за правильним і своєчасним нарахуванням пенсій, проведенням перерахунків, нагляд за термінами розгляду документів, що необхідні для призначення пенсій. Надає консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам з питань пенсійного законодавства, призначення пенсій та грошової допомоги сім'ям з дітьми. Роз'яснює фахівцям пенсійне законодавство і нормативні акти. Здійснює перевірку роботи фахівців підрозділу. Організовує складання річних та квартальних звітів. Здійснює контроль за проведенням річної інвентаризації. Проводить кодифікацію змін у нормативно-правових документах, що стосуються призначення пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат. Розглядає всі письмові звернення від фізичних та юридичних осіб, що стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги, готує в установленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, готує інформацію про результати цієї роботи. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Впроваджує досконалі й ефективні методи роботи. Стежить за додержанням персоналом правил І норм охорони праці та протипожежного захисту.