Категорія - Професіонали |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Інокореспондент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Інокореспондент I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інокореспондента II категорії не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Інокореспондент II категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); стаж роботи за професією інокореспондента не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Інокореспондент: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; національне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування; методи аналізу та оцінки кон'юнктури вітчизняного і світових ринків; порядок укладання та оформлення комерційних угод та їх правове забезпечення; методи аналізу та оцінювання попиту покупців та конкурентоспроможності товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, організацію рекламних заходів; психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів; основи стратегічного маркетингу; основи інформатики, комп'ютерної техніки і використання систем зв'язку; 1-2 іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує рекламні матеріали з експорту та імпорту, каталоги, проспекти, листи-представлення. Збирає та аналізує інформацію про продаж товарів і відгуки на товари від кінцевих споживачів. Бере участь у складанні списків потенційних покупців. Збирає та систематизує інформацію про потенційних вітчизняних та зарубіжних продавців товарів за інформацією спеціальних довідників, фірмових каталогів, рекламних видань, річних звітів, матеріалів спеціалізованих інформаційних компаній та організацій. Бере участь у підготовці оферт та розсилає їх контрагентам з урахуванням зазначеного в оферті строку дії. Веде переписку з експортних та імпортних контрактів, готує та розсилає запити, збирає та накопичує інформацію про міжнародні ярмарки-виставки показу та продажу товарів. Перекладає тексти оферт та контрактів, телексів та листів комерційного характеру, технічної та юридичної документації, пов'язаної із зовнішньоторговельною діяльністю.