Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; положення про штрихове кодування товарів; положення про порядок проведення оптово-промислових ярмарків; інші нормативні документи, які регламентують торговельну діяльність; кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб; основи сучасного маркетингу; тенденції розвитку моди; чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення; асортимент товарів, методи визначення їх якості; методи аналізу товарної структури роздрібного товарообороту, товарних запасів та інш.; основи технології, економіки та організації виробництва товарів; товарознавство; форми впливу торгівлі на виробництво та формування попиту населення на різноманітні види товарів; організацію обліку та звітності; основи організації праці та управління; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; принципи конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує працівниками відділу. Організує проведення техніко-економічних досліджень динаміки попиту, закономірностей та тенденцій формування потреб споживачів. Розробляє коротко-, середньо- та довгострокові прогнози розвитку попиту на товарні групи та асортимент. Досліджує внутрішні та зовнішні ринки за параметрами: групи споживачів, характеристики продукції, основні конкуренти тощо. Збирає, систематизує та вивчає статистичні дані, які характеризують кількісні та якісні показники діяльності підприємства за ринковими вимогами. Визначає ступінь відповідності асортименту та якості товарів попиту населення. Забезпечує відповідність даних кон'юнктурних оглядів реальному стану ринків, підготовку рекомендацій щодо перспектив реалізації необхідних товарів, поліпшення їх якості, розширення та оновлення асортименту. Керує складанням прогнозів змін у попиті та структурі споживачів. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, у комерційній роботі з вітчизняними та зарубіжними фірмами. Бере участь у роботі комісій промислових підприємств щодо встановлення цін, художньо-технічних рад, роботі будинків моделей та виставочних павільйонів, які демонструють кращі зразки товарів, розглядає питання їх виробничого освоєння, оцінки дизайну. Бере участь в організації та проведенні виставок-продажів, ярмарків-базарів, конференцій покупців та здійсненні інших заходів з дослідження попиту та споживання. Координує роботу відділу з роботою відділів збуту (маркетингу), асортименту та якості товарів, комерційною службою підприємства. Забезпечує складання встановленої звітності. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.