Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Начальник відділу асортименту та якості товарів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем у торговому процесі підприємства; порядок проведення оптово-промислових виставок, ярмарків, біржових торгів; методи вивчення попиту на товари; кон'юнктуру товарного ринку; нормативні документи із стандартизації товарів та технічні вимоги, основні властивості та якісні характеристики товарів; технологію виробництва; характеристики підприємств постачальників та виробників, асортимент їх; порядок укладення угод; порядок ведення правової претензійної роботи; методи визначення якості товарів; порядок проведення інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей; організацію обліку та звітності; основи менеджменту персоналом; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємостосунків; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю відділу. Проводить політику управління товарним ринком. Аналізує підсумки реалізації товарів, стан та динаміку попиту. Разом з іншими комерційними службами підприємства розробляє довго-, середньо- та короткострокові прогнози попиту згідно із заданим товарним асортиментом. Контролює стан товарних запасів, розробляє заходи, спрямовані на поліпшення збалансованості попиту та пропозиції за обсягом, товарною структурою та якістю. Здійснює методичне керівництво та систематичний контроль за прийманням товарів за якістю, додержанням правил зберігання та транспортування товарів. Розробляє пропозиції щодо проектів договорів та умов постачання заданого товарного асортименту. Керує роботою з подання претензій постачальникам за товари, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, сертифікатів якості. Здійснює, у разі потреби, роботу з уцінення товарів. Аналізує пропозиції працівників підприємства та споживачів щодо поліпшення якості товарів, дизайну, розширення та оновлення асортименту. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань асортименту та якості товарів, науково-методичних, технічних та художньо-технологічних рад промислових підприємств, будинків моделей виставок, ярмарків зразків споживчих товарів. Бере участь у затвердженні нових зразків, розгляді питань щодо їх виробництва та внесення змін або доповнень до відповідних стандартів та технічних умов. Організує конференції споживачів, демонстрації-перегляди товарів за участю підприємств промисловості та торгівлі. Складає звіти за результатами перевірки асортименту та якості товарів, її реалізації. Контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщення відділу, додержання вимог правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.