Категорія - Фахівці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Інспектор з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом керівника підрозділу здійснює призначення та перерахування пенсій і грошової допомоги. Займається аналізом незаконно чи несвоєчасно поданих пенсійних справ. Самостійно на основі управлінських рішень проводить роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства. Проводить прийом громадян. Подає практичну допомогу закріпленим за ним підприємствам. Веде картотеку особистих рахунків пенсіонерів. Оформляє зміни в особистих рахунках на основі відповідних документів. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв'язку з закінченням терміну виплати пенсії. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.