Категорія - Фахівці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Інспектор з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом керівника підрозділу оформлює документи на виплату пенсій. Оформляє особові рахунки на основі рішень комісії з призначення пенсій, реєструє їх у книзі реєстрів. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів. Виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій. Здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома. Перевіряє виплати пенсій вузлами поштового зв'язку, перераховує пенсії поштовим переказом. Здає бухгалтеру-контролеру поштові перекази на утримання сум за різними додатковими листами і аліментами. Складає довідки про виплачені пенсії. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.