Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Професіонал з корпоративного управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Знає та застосовує у діяльності: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; організаційно-економічні умови функціонування та регулювання ринку цінних паперів; фінансовий менеджмент; фінансовий аналіз; розробку стратегій фінансування та управління; фінансове планування та підготовку бюджету; концепцію ризику, доходу, ліквідності та контролю; загальні принципи управління та формування активів підприємства; основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій; економічні засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством; функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії та інш.; поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління в підприємницькій діяльності; дивідендну політику акціонерного товариства; інформаційний менеджмент у системі корпоративного управління; задачі, форми реорганізації акціонерних товариств; визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги; організацію систем управлінського обліку на підприємстві; способи диверсифікації під час формування портфеля цінних паперів; методи оцінки вартості залучення капіталу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві. Розробляє процедуру для оцінки ефективності програм корпоративного управління. Формує та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами. Розробляє політику акціонерного товариства стосовно реалізації акціонерами їх законних прав. Проводить аналіз фінансового стану акціонерного товариства, емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю. Розробляє методи і процедури реорганізації акціонерних товариств. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація). Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві, розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями з цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних проектів. Впроваджує міжнародні та вітчизняні стандарти в практику корпоративного управління українськими підприємствами. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку цінних паперів.