Категорія - Фахівці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Художник-оформлювач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний художник-оформлювач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"); для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією художника-оформлювача I категорії менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії "провідний художник-оформлювач". Художник-оформлювач I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"), для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією художника-оформлювача II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Художник-оформлювач II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"). Стаж роботи за професією художника-оформлювача: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією художника-оформлювача не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Художник-оформлювач: базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"); без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, керівні і нормативно-методичні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків; перспективу розвитку підприємства; технічну естетику та ергономіку; методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт; вимоги до функціонального об'ємно-просторового вирішення та архітектурно-художньої виразності інтер'єрів магазинів, закладів харчування та інш.; планувальну композицію функціональних приміщень магазинів та закладів харчування; принципи поєднання сучасної архітектури зі стилізованими мотивами народного будівництва або декоративно-прикладного мистецтва; сучасні засоби архітектурно-художньої виразності та їх застосування у розкритті внутрішнього простору приміщень; прийоми природного та штучного освітлення приміщень; схеми розміщення обладнання з урахуванням методів обслуговування споживачів та принципів організації їх руху в торговельних приміщеннях; технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних художньо-конструкторських проектах; методи проведення технічних та економічних розрахунків з художнього проектування; основи стандартизації і патентознавства; порядок оформлення заявок на промислові зразки, товарні знаки, інші об'єкти інтелектуальної власності; передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього проектування; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє художньо-конструкторські та художньо-технологічні проекти з раціонального використання площі магазину (закладу харчування), дизайну інтер'єру його приміщень, художньої виразності організації внутрішнього простору. Проводить роботу з впровадження на підприємстві виробничої естетики для сприяння підвищенню результативності праці та її ефективності. Використовує вітринні засклення торговельних залів магазинів, обідніх залів закладів харчування, розміщених з фасаду, для створення іміджу та забезпечення образного упізнання підприємства. Надає методичну допомогу при оснащенні виробничих, торговельних, службових, підсобних та побутових приміщень торгово-технологічним обладнанням, меблями, торговим інвентарем з урахуванням антропологічних характеристик людини, вимог ергономіки та можливостей засобів наочної інформації та реклами. Розробляє рекомендації щодо вибору робочого одягу з урахуванням специфіки та характеру праці. Здійснює пошук найбільш раціональних варіантів рішень функціональної організації підприємства з позиції об'ємно-просторового і графічного проектування, композиційних рішень його розміщення, використання художньо-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення будівлі. Розробляє рекламні проекти, готує необхідну технічну документацію, бере участь у підготовці пояснювальних записок для їх розгляду та захисту. Готує дані для розрахунків економічного обгрунтування запропонованих проектів та бере участь в їх реалізації. Розробляє ескізи товарних знаків та знаків обслуговування у вигляді словесних, зображувальних та інших позначень або їх комбінацій. Подає заявку на попередню та остаточну експертизи підготовлених проектів знаків для наступної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Бере участь у роботі, яка пов'язана з проектуванням форм супровідних документів на товари, їх пакування, споживчої та транспортної тари. Розробляє проекти озеленення та благоустрою території підприємства з урахуванням її зонування та архітектурно-художнього оформлення фасадів будівель. Керує художньо-оздоблювальними роботами на підприємстві та роботами з виготовляння плакатів, рекламних листівок, каталогів, проспектів, об'яв у газетах та журналах з інформацією про діяльність торговельного підприємства (закладу харчування). Веде картотеку впроваджених проектів, зразків художньо-оздоблювальних матеріалів. Бере участь у підборі працівників для виконання комплексу художньо-оздоблювальних робіт, забезпечує їх розміщення, закріплення за видами робіт та використання.