Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир рудного двору 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізичні властивості та хімічний склад матеріалів доменної шихти; основи процесу виплавки чавуну; методи усереднення сирих матеріалів на рудному дворі, під час розвантаження їх в бункери та під час забирання із бункерів; розміщення матеріалів на рудному дворі; способи запобігання змерзання руди в зимовий час; будову та принцип роботи устаткування тракту шихтоподачі і правила роботи на них.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде на рудному дворі роботи з приймання шихтових матеріалів, усереднення їх і подавання до бункерів доменних печей у разі обслуговування доменного цеху з сумарним корисним об'ємом доменних печей 3600 куб.м і більше. Розставляє навантажені вагони, що прибули на рудний двір, та контролює їх своєчасне розвантаження. Спільно з машиністами рудних кранів веде роботи з усереднення сирих матеріалів. Забезпечує графік завантаження шихтових матеріалів та подавання їх до бункерів. Установлює порядок розміщення матеріалів на рудному дворі. У разі транспортерного подавання - приймає всі види сировини по тракту від суміжних цехів, здійснює взаємний зв'язок між ними та організує подавання шихтових матеріалів до доменних печей. Забезпечує нормальну роботу механізмів тракту шихтоподачі (транспортерів, живильників, грохотів, вагових лійок тощо). Контролює якість шихтових матеріалів, що надходять на рудний двір, та повноту завантаження бункерів. Веде облік руху матеріалів та заповнює змінні рапорти.