Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бункерувальник доменних печей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи гризлі, бункерів, затворів, живильників та транспортерів, механізмів саморозвантажувальних вагонів, насосів для відкачування води із скіпових ям; види, властивості та призначення шихтових матеріалів, які застосовуються для доменної плавки, їх розташування у бункерах доменних печей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує бункери та підбункерні приміщення доменних печей об'ємом до 930 куб.м. Розбиває на бункерних решітках великі куски руди та флюсу і відсортовує негабаритний скрап та плутану стружку. Шурує шихтові матеріали у бункерах. Збиває охолодь руди зі стінок бункерів та обчищує останні від налиплого коксового дрібняку. Прибирає матеріали, які просипалися в підбункерному приміщенні, на коліях вагон-вагів та естакадних бункерів. Бере участь в очищенні скіпових ям. Відвантажує коксовий дрібняк з бункерів за допомогою малого скіпа. Стежить за роботою затворів бункерів, гризлі та якістю відсіву коксу. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговується.