Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології доменного процесу та електротехніки; будову доменної печі та її устаткування; конструкцію, схеми, принцип дії автоматики та експлуатаційні властивості автоматичного електроустаткування, яке обслуговується; види та причини несправностей в роботі устаткування та автоматики керування, їх вплив на хід плавки у доменній печі, способи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує та забезпечує безперебійну роботу комплексів автоматизованого завантажування доменної печі, транспортерної шихтоподачі або автоматизованих вагон-вагів. Регулює швидкість руху скіпів, малих та великих конусів. Стежить за роботою сигналізаційних та електрогальмових пристроїв, за роботою пускової та регулювальної апаратури, виявляє та усуває несправності в їх роботі. Веде профілактичний огляд та ремонт автоматизованих систем завантажування доменних печей.