Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Газівник доменної печі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією газівника доменної печі 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: теплотехнічні основи доменного процесу; будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується; фізичні та хімічні властивості сирих матеріалів та палива, які надходять до доменної плавки; вплив хімічного складу та механічних властивостей палива на хід доменної печі; розрахунки рудного навантаження, виходу чавуну з подачі, витрат коксу на тонну чавуну, основності шлаку, кількості повітря, що вдувається в доменну піч; причини розладнання ходу печі та способи його запобігання та усунення; системи газопроводів та паропроводів; режими роботи скруберів, пересувних дроселів; методи та прийоми задувок та видувок печі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нагрівання повітронагрівальних апаратів доменних печей об'ємом до 300 куб.м або установок прямого відновлення заліза. Переводить повітро-нагрівники з газу на повітря та з повітря на газ. Керує лебідками газового дроселя та випускними атмосферними клапанами. Стежить та контролює витрати, тиск та температуру дуття, подавання паливних додатків, витрати пари під час роботи на зволоженому дутті, тиск та температуру колошникового газу, повноту завантаження печі та швидкість опускання шихти, витрати газу, винесення пилу з печі, склад вуглекислого газу, показання контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за станом газоповітряних трактів, за випусканням пилу з пилоуловлювачів. Зупиняє та запускає доменну піч. включає та відключає газ від газової мережі під час ремонтів та зупинок печі. Контролює режим роботи повітродувок, якість очищення газу, роботу аварійних блоківок, централізації та зв'язку. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, яке обслуговується. Веде облік показань приладів та встановленої документації роботи печі. Виконує ремонт устаткування, яке обслуговується. Керує газівниками нижчої кваліфікації.