Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти та товарні класифікації; марки сталі, сортамент та вагу зливків, слябів, заготовок, труб, штрипсів; сортамент труб, готового прокату та інших видів готової продукції; систему клеймування та маркування металу; вигляд поверхневих дефектів металу та методи їх усунення; будову та принцип роботи кранів і їх вантажопідйомність; графіки та правила навантаження металу і труб в залізничні вагони.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи на проміжних складах і в процесі виробництва з переміщення, вивантаження, прийому, сортування, маркування, укладання, пакування і навантаження сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Контролює правильність штабелювання, пакування і навантаження металу суворо за замовленнями відповідно до установлених графіків. Забезпечує фронти навантаження металу і своєчасне подавання вагонів під завантаження наявність необхідних для проведення вантажно-розвантажувальних робіт інструментів, пристроїв і матеріалів, а також строків простою вагонів під завантажуванням. Координує роботи та забезпечує справний стан кранів та іншого устаткування. Веде облік руху металу і труб на складах та подавання їх до технологічних агрегатів.