Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир на обробленні, сортуванні, прийманні, здаванні, пакетуванні та пакуванні металу й готової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти та товарні класифікації; марки та сортамент металу, труб, балонів, феросплавів; технологічні процеси підготовки та обробки металу, труб, феросплавів; види та причини браку; вимоги до поверхні металу, його дефекти на різних стадіях обробки та способи їх усунення; будову та принцип дії устаткування обробних і сортувальних відділень; систему клеймування та маркування і правила зважування металу; методи укладання металу та труб в штабелі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи з підготовки та обробки прокату, труб, феросплавів та інших видів металургійної продукції (різання, правлення, вилучання поверхневих дефектів на зливках, заготовках, готовому прокаті та трубах, прошивка отворів, забивання кінців труб, обробка та очищення феросплавів тощо). Контролює якісне виконання обробних робіт на усіх агрегатах. Забезпечує нормальний фронт робіт на дільницях і своєчасне подавання металу до агрегатів обробки та прибирання його після обробки. Контролює правильність клеймування, маркування, збереження та складування напівфабрикатів і готової продукції в відділеннях. Організує та бере участь у виконанні робіт з прибирання феросплавів і шлаків із ливарного прольоту і в доставленні посуду до феросплавних печей. Контролює роботи з приймання, сортування, маркування, пакування та комплектування металу і готової продукції за замовленнями, здавання та вантаження готової продукції і бере участь у виконанні цих робіт. Контролює правильність сортування та штабелювання продукції за плавками, марками, сортами, профілерозмірами та замовленнями. Виявляє дефекти, відбирає брак та неповноцінний метал і організує виправлення виявлених дефектів. Відбирає проби та відправляє їх на випробування. Контролює правильність зважування металу і веде облік роботи агрегатів відділення, руху металу та труб на складах. Оформляє документи на здавання та відвантаження металу і готової продукції. Бере участь в ремонтах та настроюванні устаткування і заміні технологічного інструменту.