Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир обдирно-зачисного відділення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відділенні за професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти та товарні класифікації; види поверхневих дефектів металу, особливості їх залягання; методи видалення та режими обдирання різних марок; геометрію різального інструменту; сортамент зливків та заготовок, що зачищаються в цеху; будову та принцип роботи обдирних верстатів різних типів; потоки руху металів різних марок в зачисному відділенні.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи з видалення поверхневих дефектів металу на зливках, слябах і заготовках методом суцільного спірального обдирання на верстатах різних типів та конструкцій. Установлює режим обдирання залежно від марки сталі, профілю і типу верстатів. Забезпечує своєчасне подавання металу в відділення та до зачисних верстатів, розкладання його на столах для зачищення на наждачних верстатах та вирубування пневматичним молотком. Контролює якість обдирання, вирубування та зачищення металу. Забезпечує відділення справним інструментом. Бере участь в ремонтах та настроюванні верстатів. Веде облік руху металу по відділенню.