Категорія - Фахівці |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Калібрувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; технологію виробництва, основне технологічне устаткування та принципи роботи; номенклатуру продукції, що випускається підприємством; керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; стандарти, технічні умови; нормативи витрат металу, матеріалів, сировини, енергії; досвід передових, вітчизняних та зарубіжних підприємств в галузі технології виробництва аналогічних робіт; основи економіки, передової організації праці; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє детальні креслення калібровок валків, конструкцій шаблонів, арматури та вимірювальних інструментів. Виготовляє монтажні креслення валків та схем прокатки. Бере участь у настроюванні робочих клітей стана, у перевірці правильності калібровки валків, що виготовляються на іншому підприємстві. Розраховує технічні дані калібровки нових профілів прокату. Удосконалює діючі калібри валків з метою підвищення продуктивності станів, покращання якості, скорочення витрат металу, електроенергії та зниження собівартості прокату. Підбирає для різних профілів та розмірів прокату оптимальні перерізи і вагу зливків та заготовок, що забезпечують найбільш правильне та економне використання металу. Розробляє ескізи з наплавлення та переточування вироблених валків, на виготовлення спеціального інструменту та пристроїв для обробки валків. Бере участь у визначенні необхідного запасу валків на станах та клітях для поточної роботи, у проведенні пробних прокаток, розробці технологічних інструкцій, правил технічної експлуатації валків, заходів, спрямованих на підвищення стійкості та стійкості проти спрацювання валків. Контролює навантаження по клітях, виконання профілю прокату згідно з калібровкою та вимогами стандартів і технічних умов. Організує архів креслень, калібровок, схем прокатки, інструменту, пристроїв та інших матеріалів калібрувального бюро. Бере участь у порівнянні альбомів калібровок прокатних станів підприємства.