Категорія - Керівники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Майстер з ремонту металургійних печей", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої та господарської діяльності дільниці; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства і дільниці; технологію ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції щодо ремонту, монтажу і випробування устаткування металургійних печей; основи економіки, організації виробництва та праці, техніко-економічного та виробничого планування; методи господарчого розрахунку; діючі положення про оплату праці; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво дільницею з забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту металургійних печей. Бере участь у розробці оперативних планів роботи. Установлює згідно з планом виробничі завдання бригадам та окремим робітникам. Організує працю на дільниці, впроваджує передові системи та методи ремонту. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей та систематичне підвищення продуктивності праці робітників. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи зі скорочення строків та зниження їх вартості, підвищення витривалості устаткування металургійних печей, із запобігання браку та покращання якості ремонту. Створює умови для виконання норм робітниками, здійснює виробничий інструктаж робітників. Вносить пропозиції про перегляд трудових норм та розцінок. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Забезпечує безпеку та культуру праці на робочих місцях. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює додержання робітниками виробничої та трудової дисципліни, суворе виконання ними правил та норм з охорони праці. Подає пропозиції про заохочування робітників, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, а також про надання згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників розрядів робітникам. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників.