Категорія - Фахівці |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Фабрикатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва та виробничі потужності цеху; керівні матеріали з питань виробничого планування; організацію виробничого планування на підприємстві; порядок розробки виробничої програми та змінно-добових завдань; номенклатуру продукції, що випускається; основи економіки, організації виробництва та праці; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з прокатного виробництва; види браку та способи їх запобігання; виробничі зв'язки між дільницями цеху; діючі державні стандарти та технічні умови; правила охорони праці та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у складанні оперативно-виробничих завдань по прокатних станах, ад'юстажу, видах та профілях прокату, у щоденному плануванні прокатки металу по бригадах, а також у складанні плану постачання до цеху металу та інших матеріалів. Здійснює контроль за виконанням замовлень, своєчасністю подавання металу та завантаження його у нагрівальні печі на даний профіль, витрачанням металу, надходженням блюмів (слябів) відповідних марок сталі. Веде диспетчерський журнал, оперативно-технічний облік всіх показників роботи виробництва. Бере участь у перевірці наявності фактичних залишків напівфабрикатів, матеріалів, які налічувались на складах, а також у складанні технічного звіту по своєму виробництву.