Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника шихтового двору у сталеплавильному або феросплавному виробництвах 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу, що відбувається в сталеплавильних та феросплавних цехах; графік подавання шихти до плавильних агрегатів; види, властивості та призначення сирих матеріалів, що використовуються для виплавки сталі і феросплавів, їх розміщення в бункерах і на шихтовому дворі сталеплавильних і феросплавних цехів; склад шихти на плавку залежно від марок сталі, що виплавляються; правила збереження та складування кожного виду матеріалів; правила поводження з вибухонебезпечними матеріалами; принцип роботи устаткування шихтового двору.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи з обслуговування цехів з річною продуктивністю понад 1 млн.тонн сталі або цехів, що виплавляють леговані марки сталі. Забезпечує своєчасне розвантажування матеріалів, що прибувають на шихтовий двір сталеплавильних та феросплавних цехів, і складування їх за видами та сортами; навантаження шихтових, додаткових і заправних матеріалів і розкислювачів в мульди або короби відповідно до шихтування плавок та бере участь в виконанні цих робіт. Формує состави з шихтою для подавання їх до печей. Подає порожні вагонетки на шихтовий двір та розставляє їх під навантаження. Забезпечує повноваговість завантаження мульд та додержання установлених габаритів. Контролює якість та вибухонебезпечність матеріалів, що надходять на шихтовий двір, правильність зважування шихти, стан та чистоту мульд, мульдових вагонеток та залізничних шляхів на шихтовій дільниці.