Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Контролер у виробництві чорних металів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера у виробництві чорних металів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва продукції, що контролюється на дільниці; креслення та ескізи на продукцію, що контролюється; умови поставок і порядок пред'явлення претензій постачальникам; будову, призначення всіх контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються в роботі, універсальних і спеціальних засобів вимірювання, правила користування ними; способи налагодження контрольно-вимірювальних приладів; основні порушення технологічного процесу, їх вплив на якість продукції, що контролюється, і методи їх запобігання та усунення; методики контролю; основи фізики, хімії в обсязі програми виробничо-технічного навчання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює потоковий контроль технологічного процесу і якості готової продукції на найбільш відповідальних виробничих ділянках, сировини, що надходить, напівфабрикатів і палива. Проводить заходи щодо запобігання і усунення браку та випуску продукції зниженої якості, вживає заходів для усунення порушень технологічних інструкцій з якості продукції. Бере участь у розгляді причин надходження рекламацій від споживачів і у випробуванні сировини у разі пред'явлення претензій до постачальників. Веде установлений облік якості продукції на дільниці, що обслуговується. Інструктує контролерів більш низької кваліфікації на дільниці, що обслуговується, з правильного ведення контролю на окремих технологічних операціях та під час приймання продукції в потоці.