Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Контролер у виробництві чорних металів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера у виробництві чорних металів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва всієї продукції, що контролюється в цеху; види, типи, призначення продукції, що контролюється; фізичну суть усіх параметрів, що контролюються; основи фізики, хімії, електротехніки, електроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює потоковий контроль якості готової продукції в металургійних цехах у разі відсутності поопераційного контролю. Вирішує питання, пов'язані з якістю і призначенням продукції відповідно до державних стандартів, бере участь разом з технологічним персоналом цеху в усуненні браку.