Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Плавильник феросплавів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плавильника феросплавів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виплавки феросплавів різних марок; основи електрометалургії та електротехніки; властивості шихтових матеріалів; будову та правила технічної експлуатації феросплавних печей; правила та режим завантаження печей; вагу шихтових матеріалів; послідовність завантаження в піч шихтових та присадних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виплавки феросплавів у печах потужністю до 16,5 МВ·А та печах потужністю до 9,0 МВ·А, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій, під керівництвом плавильника вищої кваліфікації. Завалює шихту в піч завалювальною машиною. Розливає та гранулює феросплави відповідно до інструкцій і графіків. Перепускає електроди. Визначає якість феросплавів, шлаку, шихтових та інших матеріалів, що застосовуються в процесі виплавки. Стежить за своєчасним подаванням шихти, за станом устаткування, що обслуговується, та раціональним використуванням матеріалів, інструменту, засобів захисту. Заправляє, установлює та підігріває металоприймач. Визначає придатність шихтових матеріалів за зовнішнім виглядом. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та іншими даними, за електричним і технологічним режимами печі, за справним станом охолоджувальних пристроїв печі, рівнем шихти на колошнику та в завантажувальних воронках, за станом та положенням електродів, за роботою дозувальних вагів. Регулює електричний режим печі. Обслуговує газовий тракт, газозабірники. Веде процес виплавки феросплавів позапічним способом. Футерує шахти печі. Веде процес плавки феросплавів в дослідних печах потужністю до 3,0 МВ·А та процес переплавки шлаків в печах. Веде одночасний технологічний процес виплавки феросплавів та сплавів електротермічним і металотермічним способами під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.