Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Плавильник феросплавів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плавильника феросплавів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію рафінування та азотування металу, гранулювання шлаку; основи технологічного процесу виплавки феросплавів позапічним способом; будову та принцип роботи устаткування, що обслуговується; фізичні та хімічні властивості шихтових матеріалів; способи, порядок завалки шихти в піч; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завалює шихту в піч, перепускає електроди під керівництвом плавильника вищої кваліфікації. Шурує шихту. Стежить за справним станом струмопроводу та системи охолодження печі. Рафінує та азотує метал. Вибирає метал з ванни. В процесі виплавки феросплавів позапічним способом - готує гніздо в піщаному вогнищі, установлює плавильну шахту, закладає гніздо, засипає шихту в шахту, готує та установлює жолоб і копильник, готує запальну суміш, розфутеровує шахту, знімає метал та шлак, замочує зливки, видає зливки з ванни. Установлює ванну під електродами. Гранулює шлак. Дробить метал. Бере участь у веденні одночасного технологічного процесу виплавки феросплавів та сплавів електротермічним і металотермічним способами.