Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник на геологічних роботах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника на геологічних роботах 1 розряду не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи ведення гірничих робіт; назви та основні властивості гірських порід; геологічну будову і гідрологічні умови родовища; правила користування гірничим компасом та іншими застосовуваними пристроями та інструментами; порядок і правила відбору зразків гірських порід та проб з гірничих виробок, оголень, бурових свердловин; методи вимірювання елементів залягання порід і тріщин гірничим компасом; правила користування світлокопіювальною установкою та аміаком.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить відбір проб і зразків гірських порід та корисних копалин із гірничих виробок, природних оголень, бурових свердловин. Бере участь у визначенні фізичних властивостей гірських порід. Класифікує гірські породи за категоріями. Заміряє за допомогою гірничого компаса елементи залягання пластів і площин тектонічних порушень, заміряє гідростатистичні напори підземних вод і розходження по свердловинах, канавах тощо. Копіює графічні матеріали.