Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Теплотехнік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією теплотехніка II категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються роботи теплотехнічного обладнання; правила технічної експлуатації обладнання, інші технічні характеристики, режими роботи, організацію теплотехнічного обслуговування; основи технології виробництва; основи економіки, організацію праці та виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну і високопродуктивну роботу енерго- і тепломеханічного обладнання, котельних установок. Контролює раціональний розподіл теплової енергії та води між споживачами шахти (розрізу); наявність і справність засобів захисту та пристроїв щодо забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації обладнання котельних установок. Розробляє графіки планово-запобіжних і капітальних ремонтів енерго- та тепломеханічного обладнання і забезпечує їх виконання. Бере участь: у впровадженні нових типів і марок машин, енерго- та тепломеханічного обладнання і в проведенні модернізації застарілого обладнання; у розслідуванні аварій та в розробленні заходів щодо запобігання аварій і травматизму, ліквідації наслідків аварій. Забезпечує розставлення експлуатаційних робітників; проводить інструктаж і навчання обслуговуючого персоналу котелень безпечних методів виконання робіт. Веде встановлену документацію, звітність.