Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник управління вантажно-транспортного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються виробничо-господарської діяльності управління; перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління; виробничі потужності та технологію робіт; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях; Інструкцію з сигналізації на залізницях; Правила транспортно-експлуатаційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами; основи економіки й організації виробництва, праці та керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне і виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю управління, спрямованою на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій. Забезпечує: укладання і виконання договорів з підприємствами та організаціями на транспортні послуги; ефективну координацію діяльності служб управління з якісного розроблення технологічних процесів і перевезення вантажів; збереженість, правильне заадресування та своєчасне відправлення вантажів, оформлення необхідних документів; впровадження нової техніки, вдосконалення всього комплексу виконуваних робіт, оптимальні режими та раціональне використання обладнання, його утримання, профілактичний та капітальний ремонт; постійне поповнення та поновлення матеріально-технічної бази служб, підрозділів і об'єктів; вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду виконання вантажно-транспортних робіт; використання раціональних форм та методів стимулювання праці; розроблення планів і графіків вантажоперевезень, формування вантажопотоків, необхідної кількості транспортних засобів; складання маршрутів транспортування вантажів до місць призначення; взаємодію із зовнішніми транспортними організаціями; оперативний перерозподіл транспорту для обслуговування виробничих підрозділів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Контролює: процес вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт; дотримання технічних умов, норм і нормативів; правильність застосування тарифів оформлення дорожньої документації; комерційно-претензійну роботу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.