Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; вимоги до якості відвантажуваного вугілля; обладнання дільниці та правила його технічного експлуатування; технологію гірничого виробництва; норми і розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне приймання вугілля відповідно до встановленого технологічного режиму розрізу та відвантажування його на брикетну фабрику в зміні; виконання змінних планових завдань з випуску та відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності; ефективне використання обладнання: економні витрати матеріалів, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне та своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи. Здійснює: раціональне розставлення робітників по робочих місцях; видавання виробничих завдань. Бере участь: у перегляді чинних норм на дільниці; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з безпечного ведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці та технічної експлуатації обладнання. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідної кількості матеріалів і запасних частин.