Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст протиральних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: види і сорти продуктів, які протирають; способи та режими протирання залежно від різновиду плодів, ягід та інших харчових продуктів; вимоги до якості продуктів, що надходять на протирання, та до виготовленого пюре; норми відходів; будову протиральної машини; розміри сітчастих отворів циліндра машин; об'єм місткостей, які застосовуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Протирає фрукти, плодоягідну сировину, кондитерські відходи та харчові напівфабрикати на протиральних машинах. Завантажує протиральну машину продукцією вручну або механізованим способом. Контролює органолептично якість дроблення відходів і протирання продуктів. Перекачує насосом або зливає вручну одержане пюре у місткості. Чистить машину від відходів, миє металеві сітки та місткості. Запускає і зупиняє машину. Усуває несправності в роботі машин.