Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший інспектор з організації захисту секретної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери захисту секретної інформації; практику застосування законодавства з питань сфери діяльності; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства сфери безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку, відповідно до чинного законодавства та установленого регламенту. Здійснює контроль за виконанням вимог, інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства. Контролює виконання вимог законодавства щодо надання доступу виконавцям до матеріальних носіїв секретної інформації, а також ключів від них, печаток і штампів, металевих або мастикових печаток з особистими обліковими номерами особового складу Держспецзв’язку, які мають допуск до державної таємниці. Керує роботою, що полягає у прийманні, оформленні та веденні обліку секретних документів та інших носіїв секретної інформації. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання секретних документів та їх правильним оформленням. Контролює доступ виконавців до секретних документів та матеріалів згідно з чинною системою допуску. Здійснює перевірку наявності секретних документів та матеріалів згідно з чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку. Забезпечує друкування і тиражування секретних документів та оформляє витяги з них. Проводить інструктажі особового складу Держспецзв’язку щодо захисту секретної інформації та виконання вимог порядку здійснення секретного діловодства. Бере участь у знищенні секретної інформації згідно із прийнятим порядком. Постійно працює над підвищенням своєї підготовки та кваліфікації.

Спеціалізація
Має право: перевіряти в органі Держспецзв’язку дотримання режиму секретності з питань, що належать до його компетенції; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.