Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Коректувальник шламу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації механізмів та споруд, що обслуговуються; схему розміщення басейнів та шламопроводів, водопроводів і повітропроводів; технологію приготування шламів, методи їх коректування; склад та властивості шламу та його компонентів; порядок ведення записів у журналі; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розраховує, готує та коректує шлам на заданий хімічний склад і властивості. Бере проби, перевіряє густину та рівень шламу. Розподіляє шлам по шлам-басейнах шляхом переключання запірних кранів та засувок на магістралях. Доводить шлам до заданого хімічного складу та перемішує його. Обслуговує повітророзподільник, очищає та змащує крани, засувки. Веде запис аналізів та розрахунки шламу в журналі. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.