Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Кореспондент власний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технологію створення теле-, радіопередач; методи роботи перед телекамерою (мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці, галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють події з певної тематики чи в закріпленому за ним районі, забезпечує ними відповідні підрозділи телебачення (радіомовлення). Виїздить на місця для висвітлення подій в країні та за кордоном, виступає в передачах із власними матеріалами. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення). Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення, теле-, радіопередач, що транслюються в прямому ефірі. Формує, розширює та поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами, організовує виступи учасників програм. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, громадськими організаціями і творчими спілками, центральними та регіональними організаціями телебачення (радіомовлення). Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.