Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Приймальник-здавальник харчової продукції 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції; правила приймання і здавання; стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду, упаковки, оформлення сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції; норми витрат, правила ведення обліку і оформлення документів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде міжцехове та внутрішньоцехове приймання і здавання сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, тари. Перевіряє їх відповідність до державних стандартів, технічних умов, супровідних документів. Перевіряє кількість, об'єм, вагу, сортність, правильність і наявність маркування, герметичність закупорки. Перевіряє органолептично якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, тари, посуду відбраковує нестандартні. Міряє, зважує сировину, напівфабрикати, матеріали, готову продукцію. Відбирає проби. Транспортує продукти до виробничих дільниць або від них. Здає продукцію в експедицію. Складає приймально-здавальні документи і веде облік. Заповнює паспорти і наклеює їх. Очищує і миє баки та трубопроводи.