Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Зварник пічного зварювання труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зварника пічного зварювання труб 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес нагрівання різних марок штрипса та труб; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації печей, що обслуговуються, станів, контрольно-вимірювальних приладів; систему охолодження печі; властивості горіння палива та методи зниження його витрат; вимоги державних стандартів на штрипси та труби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес нагрівання штрипса в нагрівальних печах під час виробництва труб на станах безперервного пічного зварювання під керівництвом зварювальника вищої кваліфікації. Садить штрипс у піч. Забезпечує правильне переміщення штрипса в робочому просторі печі. Замінює глисажні труби. Заправляє подину, чистить льотки та робочий простір печі. Контролює справний стан арматури печі, випарювальних пакетів, рекуператорів, газо- та повітропроводів, системи охолодження печі та контрольно-вимірювальних приладів.