Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Спеціаліст – юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за фахом не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку; нормативні та інші нормативні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність Держспецзв'язку; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право; бюджетне, податкове законодавство та екологічне законодавство; порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів на розгляд; порядок укладення та оформлення договорів і угод; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання покладених на нього керівником підрозділу правового забезпечення обов'язків та завдань. Бере участь у розробленні документів правового характеру. Здійснює перевірку відповідності чинному законодавству проектів нормативно правових актів, що подаються на візування керівнику підрозділу правового забезпечення. Веде інформаційно-довідкову роботу, здійснює підготовку довідкової інформації щодо законодавства. Здійснює організацію обліку та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, обліку та реєстрації відомчих нормативних актів. Надає допомогу особовому складу Держспецзв'язку в оформленні правових документів з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку. Веде діловодство, відповідно до чинного законодавства, передає матеріали на зберігання до архіву. Вживає заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи в органах Держспецзв'язку. Виконує інші завдання та доручення керівництва та в межах повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси органів Держспецзв'язку у судах та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від органів Держспецзв'язку матеріали, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, удосконалення роботи підрозділу правового забезпечення; брати участь у засіданнях, нарадах та семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів.