Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативні документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку, порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних, засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює, аналізує, оцінює стан справ, забезпечує координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи відповідного відділу (сектору). Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції відділу (сектору), реалізації окремих планових завдань, покладених на відділ (сектор). Розробляє пропозиції щодо заходів, які стосуються розвитку напряму діяльності відділу (сектору). Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних напрямів, у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів з питань, що стосуються діяльності відділу (сектору). Готує проекти рішень та пропозиції на виконання доручень керівництва. Здійснює проведення експертизи документів, які стосуються відповідного напряму роботи відділу (сектору) та належать до його компетенції. Готує відповідну інформацію про результати цієї роботи і проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відділу (сектору). Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання для підвищення ефективності роботи відділу (сектору). Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу відділу (сектору) згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу (сектору), та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного відділу (сектору); формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відповідного відділу (сектору); забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.