Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України про електроенергетику; постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо відпускання та реалізації електро- і теплоенергії споживачам і розрахунків з абонентами; Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила користування електричною і тепловою енергією; застосовувані тарифи на електричну й теплову енергію; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі розрахунків за енергію, що відпускається; основи бухгалтерської звітності та фінансової діяльності; основи економіки, організації виробництва, основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів зі споживачами електричної і теплової енергії. Забезпечує складання планів з корисного відпускання та реалізації електро- і теплоенергії споживачам. Керує проведенням розрахунків з абонентами за енергію, що відпускається, на основі чинних тарифів, правил, договорів та встановлених графіків енергопостачання, а також роботою з контролю за виконанням передбачених договірних зобов'язань. Бере участь у комплексних перевірках районів електричних мереж (РЕМ). Організовує облік відпущеної електричної і теплової енергії, а також сум, що надійшли за її відпускання, вимкнення побутових споживачів у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ). Веде листування з питань реалізації електроенергії. Готує відповіді на претензійні листи і арбітражні справи з реалізації енергії і у разі потреби бере участь у підготовці позовних заяв до арбітражного суду. Забезпечує дотримання терміну позову і давності стягнення заборгованості споживачів. Організовує і безпосередньо проводить роботу з ліквідації не врахованого використання енергії, з виявлення крадіжок електричної енергії та прихованої потужності. Здійснює контроль за виконанням планів реалізації електричної і теплової енергії та методичне керівництво роботою абонентських груп відділень (району електричних мереж). Проводить аналіз середніх продажних тарифів на електричну енергію та за окремими групами споживачів. Прогнозує реалізацію електричної енергії на окремі планові періоди. Сприяє механізації і автоматизації розрахункових робіт. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. Готує звітність у встановлені терміни. Керує працівниками служби.