Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Підручний сталевара установки позапічного оброблення сталі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу розкислення та легування сталі на установках позапічного оброблення сталі; будову та принцип роботи установки позапічного оброблення сталі; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації контрольно-вимірювальних приладів; склад, властивості та вплив на якість металу навуглецьовуючих речовин, розкислювачів та легуючих добавок; склад та властивості вогнетривких матеріалів, що застосовуються для ремонту установки та ковшів; електрослюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процеси вакуумування та продувки сталі нейтральними газами та порошками в ковшах ємкістю до 200 т на установках позапічного оброблення сталі під керівництвом сталевара установки позапічного оброблення сталі. Установлює ківш під вакуум-камеру. Заміряє товщину шару шлаку та температуру металу. Відбирає проби металу та шлаку. Готує, просушує та завантажує в бункери розкислювачі, легуючі добавки. Готує та установлює шлаковіддільник на патрубок. Керує в процесі вакуумування сталі механізмами качання камери, вакуум-затворами. Вилучає нарости та охолоді з гарячого патрубка і замінює останній. Бере участь у ремонті вогнетривкої кладки вакуум-камери та її устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується.