Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Підручний сталевара конвертора 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу виплавлення сталі, напівпродукту та ванадієвого шлаку в конверторах; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації торкрет-машини; властивості та призначення матеріалів, що застосовуються під час плавки та для ремонту конверторів і днищ; склад і властивості торкрет-маси; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заливає чавун, додає присадки та розкислювачі, зливає сталь, напівпродукт, ванадієвий шлак під керівництвом сталевара конвертора, вибиває та закладає фурми і замінює їх днища під керівництвом підручного сталевара конвертора (першого) під час обслуговування конверторів ємкістю до 5 т. Відбирає проби та замірює температуру металу. Збиває шлак з зонтів конверторів після плавки. Бере участь у ремонтах устаткування конвертора і його вогнетривкої кладки. Готує змішувач, торкрет-машину до роботи, керує дозуванням компонентів торкрет-маси. Перекачує торкрет-масу в камерний живильний. Забезпечує в період торкретування футерування конвертора безперебійне подавання торкрет-маси із камерного живильника і стежить за тиском в живильнику. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується. Прибирає робочу площадку від скрапу, викидів металу та шлаку.