Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Сталевар установки позапічного оброблення сталі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сталевара установки позапічного оброблення сталі 5 розряду або підручного сталевара установки позапічного оброблення сталі 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси виплавки сталі в сталеплавильних агрегатах, розкислення та легування сталі на установках позапічного оброблення сталі; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; методи визначення ваги та температури металу після випуску плавки та під час вакуумування; методи розрахунків потрібної кількості розкислювачів та легуючих добавок залежно від хімічного складу, ваги та температури металу випущеної плавки; системи автоматичного регулювання процесу; причини виникнення дефектів в металі та шляхи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процеси вакуумування та продувки сталі нейтральними газами і порошками в ковшах ємкістю 100 т до 200 т на установках позапічного оброблення сталі. Розраховує необхідну кількість розкислювачів та легуючих добавок згідно з даними вмісту вуглецю, температурою та вагою металу. Розкислює та легує метал до завданого хімічного складу. Доводить вміст вуглецю в металі до встановленої межі. Стежить за справним станом вогнетривкої кладки вакуум-камери та устаткування установки. Бере участь у налагодженні установки. Ремонтує устаткування установки.