Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Оператор пульта керування кіноустановкою 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією кіномеханіка 3-го розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову 35- та 70-мм кіноапаратури; акустичні особливості залу для глядачів, що забезпечують нормальне звуковідтворення; будову і правила експлуатації кінопроекційної та звуковідтворюючої апаратури і допоміжного обладнання, що застосовується на стаціонарних кіноустановках, в обсязі, що передбачений для кіномеханіка 4-го розряду; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде управління з операторського пульта широкоформатною, стереоскопічною, панорамною та широкоекранною кіноустановкою під час демонстрування фільмів. Здійснює контроль за рівнем звуковідтворення і установлює необхідний рівень гучності звуку під час демонстрування кінофільмів. Здійснює контроль за якістю проекції і звуковідтворення під час демонстрування кінофільмів і сигналізує до кіноапаратної про дефекти демонстрування. Веде облік якості показу кінофільмів. Виконує роботи, що передбачені для кіномеханіка 4-го розряду. За необхідності допомагає білетерам під час заповнення глядачами кінозалу.