Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Фільмоперевіряльник III категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: властивості позитивної кіноплівки; інструкцію з визначення технічного стану 35-мм і 16-мм фільмокопій; чинні нормативні документи на ракорди і склейку; будову, принцип дії та правила експлуатації столу для фільмоперевірки, фільмостатів, спеціальних зволожуючих камер; прилади та інструменти для визначення технічного стану фільмокопій; засоби зволоження фільмокопій.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає технічний стан 35-мм і 16-мм фільмокопій окремо по кожній частині на підставі перевірки стану поверхні плівки, перфорації, метражу, кількості і якості склейок. Установлює технічну категорію кожної частини фільмокопії. Здійснює перевірку, поточний ремонт і ручну чистку частин фільмокопій від місцевих забруднень, виправлення, доповнення і заміну захисних кінцівок - ракордів. Переробляє нестандартні і дефектні склейки. Робить нові склейки. Виконує стриження перфорації. Заповнює технічні паспорти на кожну частину фільмокопії і картки обліку зношення фільмокопій. Своєчасно виконує зволоження фільмокопій в фільмостатах, коробках, камерах.